Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu (7. 8. 2014)

Představenstvo společnosti LAMA Toys a.s., tímto svolává mimořádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 7. srpna 2014 od 11:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Marie Musílkové, notářky se sídlem E. Beneše 99B, Slaný, 1. patro.

 Program jednání mimořádné valné hromady :

  1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
  3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti v souladu s právní úpravou účinnou od 1.1.2014.
  4. Závěr

Celé znění pozvánky je možné stáhnout v sekci „Dokumenty ke stažení„, nebo přímo ZDE.