Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu (4. 12. 2017)

společnosti LAMA Toys a.s., se sídlem Unhošť, Lidická 481, PSČ 273 51, IČ 247 29 281 zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 16442

Představenstvo společnosti LAMA Toys a.s., (dále jen společnost) tímto svolává mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 4.prosince 2017 od 10:00 hodin v notářské kanceláři Mgr. Martina Kopala, notáře, se sídlem Kladno, Váňova 3180.

Program jednání mimořádné valné hromady :

  1. Zahájení mimořádné valné hromady, kontrola usnášeníschopnosti
  2. Volba orgánů mimořádné valné hromady
  3. Rozhodnutí o změně stanov společnosti v čl. VIII. písm. b) Představenstvo, odst.4.
  4. Volba členů představenstva a dozorčí rady.
  5. Závěr

Celé znění pozvánky je možné stáhnout v sekci „Dokumenty ke stažení„, nebo přímo ZDE.